Pas 1: Escull el tipus de tarifa

Tarifa individual (per al públic general: professionals, empreses, organismes públics, autònoms, estudiants, etc)
Tarifa professional (per a empreses, organismes públics i autònoms que vulguin donar suport econòmic a les jornades)