Inscripció

Per al públic general: professionals, empreses, organismes públics, autònoms, estudiants, etc.

Jornades de SIG lliure
8 de juny de 2022100€
Assistència a les ponències plenàries i a les comunicacions paral·leles
Coffee breaks i dinar
Visita guiada (opcional)
Pack regal
Certificat d'assistència
Jornades de SIG lliure + Tallers
8 i 9 de juny de 2022175€
Assistència a les ponències plenàries i a les comunicacions paral·leles
Assistència a 2 tallers (matí i tarda)
Coffee breaks i dinar
Visita guiada (opcional)
Pack regal
Certificat d'assistència
Tarifa professional
8 i 9 de juny de 2022500€
Tarifa per a empreses o organitzacions que vulguin donar suport econòmicament a les Jornades i tenir visibilitat
Inclou el logo amb enllaç directe al web i al programa de mà
Assistència a les ponències plenàries i a les comunicacions paral·leles
Assistència a 2 tallers (matí i tarda)
Coffee breaks i dinar
Visita guiada (opcional)
Pack regal
Certificat d'assistència

Inscripción temporalmente desactivada. El formulario de inscripción se activará, una vez publicado el programa de talleres

Condicions d’inscripció

Metodologia de pagament

La inscripció únicament es pot realitzar mitjançant transferència bancària.

Caldrà efectuar el pagament durant els 7 dies posteriors a la inscripció. En cas que no s’hagi efectuat el pagament durant aquest període es cancel·larà la inscripció i es perdrà la plaça als tallers seleccionats si s’escau.

La data límit per a realitzar la inscripció és el 29 de maig. A partir del 30 de maig i fins el dia 6 de juny, la inscripció romandrà oberta però estarà exempta del pack regal de les Jornades.

La capacitat de les aules on es realitzen els tallers és limitada (màxim 24 places) de tal forma que les places s’assignaran per ordre d’inscripció. En cas que no quedin places disponibles és possible seleccionar un taller del desplegable i si posteriorment s’allibera alguna plaça, se l’hi assignarà automàticament. No es pot seleccionar un únic taller.

En el concepte de la transferència cal fer constar el nom complet de l’assistent. No s’acceptaran xecs bancaris ni pagaments en metàl·lic durant les Jornades.

Factures

Es tramitaran per defecte amb les dades de facturació facilitades a la inscripció online. Un cop rebut el pagament, la Universitat de Girona procedirà a enviar la factura per correu electrònic a l’adreça facilitada o bé a través de la seu electrònica en cas d’haver sol·licitat factura electrònica.

En el cas que es requereixi la factura amb anterioritat al pagament i/o en cas de necessitar la factura original, caldrà sol·licitar-la a infosiglibre@udg.edu juntament amb l’adreça postal completa en cas que aquesta sigui diferent a la direcció fiscal.

La factura de la tarifa professional es tramitarà amb anterioritat al pagament. El detall de les dades bancàries es mostrarà a la factura que s’enviarà a través de correu electrònic o mitjançant la seu electrònica si així s’ha sol·licitat.

Només s’aplica IVA a la tarifa professional. Un cop emesa la factura no es podrà modificar.

Comprovant d’inscripció

Un cop realitzada la inscripció online es podrà imprimir o desar el comprovant d’inscripció. La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no s’hagi efectuat el pagament.

Devolucions

D’acord amb el Decret de preus i taxes de la Generalitat de Catalunya (277/1999 de 28 de setembre), en cas de no assistir a les jornades no es reintegrarà cap quantitat. Es recomana informar a infosiglibre@udg.edu.

Substitucions

En cas de substitució caldrà notificar-ho al més aviat possible a infosiglibre@udg.edu. En cap cas es modificarà el concepte de la factura.

Certificats

Un cop finalitzades les jornades es podran descarregar els certificats d’assistència i certificats de presentació de comunicacions a través de la pàgina web.