Ponència plenària

Cada any les Jornades de SIG Lliure conviden a ponents amb una àmplia experiència per a tractar temes d’actualitat. No t’ho perdis!

Carmen Torrecillas
#periodisme #dadesobertes #transparència #maps #creativecode

Arquietecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat de Granada i programadora web a través del programa integral de desenvolupament frontend d'Adalab. Treballa a Civio com a dataviz.

Carmen Torrecillas
#periodisme #dadesobertes #transparència #maps #creativecode
Angelos Tzotsos
#osgeopresident #remotesensing #softwareengineering

President d'OSGeo. Expert en teledetecció amb experiència en el desenvolupament de software. Implicat en nombroses activitats entorn el software lliure i amb una àmplia experiència en aplicacions geoespacials, catàlegs i metadades. La seva recerca inclou l'àmbit de la teledetecció, l'aprenentatge automàtic, la visió per computador i l'anàlisi d'imatges basat en objectes.

Angelos Tzotsos
#osgeopresident #remotesensing #softwareengineering
Jorge Sanz
#geospatial technologist #software engineering #kibana

Jorge Sanz és un tecnòleg geoespacial. Enginyer en Geodèsia i Cartografia, ha treballat en Sistemes d'Informació Geogràfica i enginyeria del software des de 2004. Actualment, forma part de l'empresa Elastic com a enginyer geoespacial per a ajudar a mantenir el servei de mapes de l'empresa per als usuaris de Kibana, contribuint també a les aplicacions de Kibana Maps i Dashbords.

Jorge Sanz
#geospatial technologist #software engineering #kibana
Josep Ll. Sala
#BGEO #Giswater #coordinador proyectos

Josep Lluís Sala és arquitecte tècnic. Soci director de BGEO OPEN GIS. Responsable de formació i implementació de QGIS i Giswater en diferents administracions i empreses gestores d'aigua. Coordinador de projectes d'enginyeria civil.

Josep Ll. Sala
#BGEO #Giswater #coordinador proyectos
Oscar Fonts
#desarrollo web GIS #análisis geoespacial #gestión proyectos

Enginyer de telecomunicacions. Ha dedicat la seva carrera al desenvolupament de software lliure geoespacial. Després d'una dècada com a consultor independent realitzant aportacions a un ampli ventall d'organitzacions, actualment és soci treballador a la cooperativa geomatico.es

Oscar Fonts
#desarrollo web GIS #análisis geoespacial #gestión proyectos