Dates importants

13/12/2021

Obertura de la convocatòria per a presentar comunicacions i tallers

09/2/2022

Tancament de la convocatòria per a presentar comunicacions i tallers

22/3/2022

Acceptació de les comunicacions i tallers

04/4/2022

Publicació del programa

04/4/2022

Obertura de la inscripció

8/6/2022

Inici de les Jornades de SIG Lliure