Dates importants

09/1/2023

Convocatòria oberta de comunicacions i workshops

13/2/2023

Obertura de la inscripció

9/3/2023

Tancament de la convocatòria de comunicacions i workshops

20/3/2023

Acceptació de les comunicacions i workshops

17/4/2023

Publicació del programa

14/6/2023

Inici de les Jornades de SIG Lliure