Participa!

Vols participar activament a les Jornades de SIG Lliure? Presenta una comunicació i/o workshop.

Convocatòria de comunicacions i workshops
per a presentar durant les Jornades de SIG lliure
Fins al