Allà on la cultura lliure es barreja amb les tecnologies geoespacials

Les Jornades de SIG lliure són un punt de trobada entre les persones que comparteixen un mateix interès: l'ús i la promoció dels sistemes d'informació geogràfica lliures i de les dades obertes.

Aprèn

Les Jornades de SIG lliure són un punt de trobada entre les persones que comparteixen un mateix interès: l'ús i la promoció dels sistemes d'informació geogràfica lliures i de les dades obertes.

Connecta

Cada any les Jornades de SIG lliure aglutinen més de 200 professionals procedents de l’administració pública, la universitat o l’empresa privada

Comparteix

Des de la primera edició el 2007, Girona s’ha convertit en el punt de trobada entre les persones que utilitzen, programen i desenvolupen les tecnologíes geoespacials lliures.